Værdi

Læs om projektets inddragelse af lokalområdet og værdiskabende initiativer

LOKAL VÆRDISKABELSE

El-priserne er en af de store samtaleemner i denne tid. Det er derfor pålæggende for Momentum og jordejer, at solanlægget udover at have nationalt og regionalt gavn, også skal have lokal gavn, så alle der ejer en bolig i nærheden af solanlægget vil få en personlig økonomisk fordel.

Derfor tilbydes husstande (helårs- og fritidshus) i området op til 1.500 meter omkring solanlægget en el-check fra solanlægget i de første 20 års drift. El-checken er baseret på afstand til solanlægget samt den gennemsnitlige el-pris afregnet for solanlægget. Den samlede udbetaling til lokale husstande over de 20 år vil forventeligt have en størrelse på mellem 32 mio. kr. og 116 mio. kr.

Alle naboer indenfor 1500 m er blevet kontaktet med yderligere information om el-checken, og den færdige plan vil blive fastlagt når det endelige projekt er kendt.

FOND

Udover el-checken vil projektet muliggøre en kanalisering af en del af overskuddet, svarende til 1.000 kroner pr. MW kapacitet installeret, som vil resultere i cirka 164.000 kroner årligt.

Disse midler vil gå til Fonden Lammefjord Solpark, som styres lokalt af en lokal bestyrelse. Denne har til formål at sikre, at de penge som udloddes til området, forvaltes i henhold til den fondsaftale, som etableres. Midlerne vil kunne anvendes til almennyttige formål som eksempelvis vandrestier, shelters, bidrag til sportsklubber, foreninger og meget andet. Det er op til fondens bestyrelse at vurdere borgernes ansøgninger og fordele midlerne.

Hvis man ønsker at deltage i arbejdet med den lokale fond, kan man skrive en besked øverst til højre under [Din Mening].

Lokale Partnerskaber

LOKALE PARTNERSKABER

 

 

Projektet har en klar lokal ambition, og vi er i dialog med flere lokale aktører om partnerskaber på den ene eller anden vis.

Har du en virksomhed i nærheden og vil høre mere om muligheden for at aftage strøm direkte fra vindmølleparken, er du meget velkommen til at kontakte os.

Der vil også blive mulighed for lokal beskæftigelse i forbindelse med driften af parken.

VE-LOVEN

VE-loven indeholder forskellige tiltag til fremme af vedvarende energi:
VE-bonusordningen, Værditabsordningen og Salgsoptionsordningen.

VE-bonussen giver beboere af beboelsesejendomme beliggende indenfor 200 meter fra solcelleanlægget ret til en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af anlæggets kapacitet.
 
Værditabsordningen giver naboer til solceller mulighed for at få erstatning for et eventuelt værditab på deres ejendom. Salgsoptionsordningen giver naboer indenfor 200 meter fra solcelleanlægget mulighed for at sælge deres ejendom til opstiller. Man kan læse mere om de forskellige ordninger på Energistyrelsens hjemmeside her.

KOMMUNEN

I forbindelse med igangsætning af solparken betaler projektudvikler DKK 40.000 pr. nettilsluttet MW til Odsherred Kommune som en del af VE-lovens ordning, Grøn Pulje.

Disse midler kan anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Midlerne fra Grøn Pulje forvaltes af kommunen og kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål.

 

Hvad synes du?

Det er pålæggende for Momentum og jordejer, at solanlægget skal have lokal gavn. Dette bliver opnået bl.a. gennem en el-check tilbudt til naboer til solanlægget.

Bliv klogere på projektet og hvad det betyder for området her på sitet, og giv gerne din mening til kende via knappen øverst til højre.

Vi opfordrer til dialog og til, at man engagerer sig for at få indflydelse.

 

Din mening

Giv os feedback på projektet

Har du ris eller ros til projektet eller måske en god ide, så send os en besked her. Indeholder din besked et spørgsmål, så bestræber vi os på at give dig svar hurtigst muligt. Skriv gerne hvis henvendelsen gælder arbejde med fonden, så vi kan kontakte dig, så snart det bliver aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Kristian-Månsson
Kristian Månsson
Direktør, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 41
E-mail: kristian@momentum-gruppen.com

Johan Pedersen
Projektleder, projektudvikling
Tel: +45 26 71 03 19
E-mail: johan.pedersen@momentum-gruppen.com

Investering og Støtte

Bliv skrevet op
Har du interesse i at høre mere om medejerskab eller ønsker at deltage i arbejdet med den lokale almennyttige fond, så skriv dig op her. Gælder din henvendelse medejerskab, så vil du blive kontaktet, når der er nyt omkring pris, investering og timing. Gælder det arbejde med fonden, vil du blive kontaktet, så snart det er aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Momentum Energy Projects ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Tlf.: 46 33 70 10
E-mail: projects@momentum-gruppen.com