Lokal
Bæredygtighed

Læs om projektets effekt på Odsherred kommunes forpligtigelser til klimaaftalen samt bidrag til CO2-neutralitet

ODSHERRED KOMMUNE

Ud fra eksisterende teknologi og det tilgængelige projektareal, vil Solpark Lammefjord v. Rute 21 bidrage med estimeret 175.000.000 kWh grøn energi om året. Dette vil øge Odsherred Kommunes vedvarende energiproduktion fra solanlæg signifikant. Med en estimeret produktion i Odsherred Kommune i 2020 på 5.833.333 kWh og en estimeret produktionstilføjelse fra Solpark Lammefjord v. Rute 21 på 175.000.000 kWh, vil elproduktionen forøges over 30 gange.

Der kan således på denne ene lokation tages et stort skridt mod selvforsyning og CO2-neutralitet for Odsherred Kommune.

ÅRLIG PRODUKTION

Produktionen fra Solpark Lammefjord v. Rute 21 svarer til en fortrængning af ca. 116.000 ton CO2 og vil være et markant skridt i retning af de klimamål, som kommunen har sat i Klimaplanen fra 2020.

Et af de primære formål med projektet er at realisere et grønt energiprojekt med henblik på at levere grøn strøm til borgere i Danmark samt at bidrage til, at Odsherred kommune relativt hurtigt kan realisere sine målsætninger om reducering af udledning af drivhusgasser. Projektet forventes at kunne realiseres i år 2024 optimalt set.

Årlig produktion

175.000.000 kWh

Fortrængt CO2 pr. år

ca. 116.000 ton

Størrelse

164 MWp
etisk produktion

For Momentum kommer hensynet til menneskerettigheder og miljø før alt andet.

Langt størstedelen af de solpaneler, der i dag bruges på større solanlæg, bliver produceret i Kina af kinesiske selskaber. Visse kinesiske producenter overholder ikke basale menneskerettigheder. Samtidig bruger mange kulkraft til at producere solpanelerne, hvilket skaber et unødigt stort CO2 aftryk i produktionen.

Der findes dog heldigvis også kinesiske leverandører, som producerer solpaneler med respekt for internationale standarder for arbejdskraft og miljø.

Momentum monitorerer kontinuerligt sine leverandører og sikrer så vidt muligt, at der ikke bruges udstyr fra sådanne leverandører, også selvom fravalg af leverandører resulterer i højere priser på solpaneler og/eller andet udstyr. Leverandører tjekkes både ved fysisk besøg på leverandørernes produktionsfaciliteter, samt ved brug af uafhængige eksperter- og organisationers rapporter omkring forsyningskæden i solcelleproduktionen, som belyser ”røde flag” i de forskellige led i forsyningskæden.

Momentums solanlæg lever således op til de standarder og krav, som man kan forvente af et moderne solanlæg.

Vi Bidrager til FN's verdensmål

Projektet bidrager til den grønne omstilling og således også til opnåelsen af flere af FN’s 17 verdensmål. Læs mere om de enkelte mål neden for.

Bæredygtig Energi

Bæredygtig Energi

Overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi er et vigtigt redskab i kampen mod klimaforandringer. Derfor er udbygningen af produktion fra vedvarende energi en afgørende faktor.

Solenergi er den billigste kilde til elektricitet og kræver derfor prioritering og opbakning.

Industri, Innovation og Infrastruktur

Industri, innovation, infrastruktur
Projektet bidrager til den decentrale energiproduktion, som er en vigtig del af den danske elforsyning.

Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt forbrug og produktion

Energiproduktionen fra Solpark Lammefjord v. rute 21 bliver både ansvarlig, bæredygtig og lokal! Med solceller omdannes naturens ressource til effektiv, grøn strøm, der ikke skal transporteres over lange afstande.

Klimaindsats

Klimaindsats

Vi har alle et ansvar for at bekæmpe klima-forandringer, både individuelt og kollektivt. Din støtte til Solpark Lammefjord v. Rute 21 er et stort bidrag til dette.

Partnerskaber for handling

Partnerskaber for handling
Partnerskab for bæredygtig udvikling er i vores optik nøglen til at lykkes med den grønne omstilling, herunder opstilling af flere solceller.

Din mening

Giv os feedback på projektet

Har du ris eller ros til projektet eller måske en god ide, så send os en besked her. Indeholder din besked et spørgsmål, så bestræber vi os på at give dig svar hurtigst muligt. Skriv gerne hvis henvendelsen gælder arbejde med fonden, så vi kan kontakte dig, så snart det bliver aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Kristian-Månsson
Kristian Månsson
Direktør, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 41
E-mail: kristian@momentum-gruppen.com

Johan Pedersen
Projektleder, projektudvikling
Tel: +45 26 71 03 19
E-mail: johan.pedersen@momentum-gruppen.com

Investering og Støtte

Bliv skrevet op
Har du interesse i at høre mere om medejerskab eller ønsker at deltage i arbejdet med den lokale almennyttige fond, så skriv dig op her. Gælder din henvendelse medejerskab, så vil du blive kontaktet, når der er nyt omkring pris, investering og timing. Gælder det arbejde med fonden, vil du blive kontaktet, så snart det er aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Momentum Energy Projects ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Tlf.: 46 33 70 10
E-mail: projects@momentum-gruppen.com