Lokal
Naturforbedring

Læs om projektets fokus på samspil med- og forbedring af områdets natur

Landskabelig påvirkning

Projektarelaet ligger i et område langs med Rute 21 og med lav bebyggelsestæthed, og dermed få omkringliggende faste naboer. Området, hvorpå solanlægget forventes opført, er primært fladt langs med Rute 21, hvilket gør det nemmere at mindske udsyn til anlægget ved brug af beplantningsbælter, hvorfor dette areal vurderes særdeles egnet til solanlæg, modsat de mere bakkede områder i Odsherred Kommune, hvor et solanlæg vil have større visuel forstyrrelse. Dette ud fra en betragtning om indpasning i landskab og minimering af udsyn til anlæg.

Udpegning af en naturvejleder

Projektet forpligter sig til at udpege en naturvejleder eller biolog, som generelt skal stå for, at beplantning, hegn, vildtkorridorer og indpasning af solanlægget sker i samspil med naturen i området. Dette både under konstruktionen af solanlægget, men også under driftsfasen.

I etableringsfasen vil der være fokus på minimering af påvirkning og gener af området, mens der i driftsfasen vil være fokus på områdets samspil med den omkringliggende natur, heriblandt beplantning, samspil mellem beplantning, dyr og insekter, forøget biodiversitet m.m.

I idéfasen vedrørende designet af tiltagene ift. styrkelsen af naturen er udvikler også interesseret i at indtræde i en dialog og afstemning med Odsherreds kommunes egen naturvejleder eller tilsvarende.

Etablering af bevoksning på projektarealet

Jordbaserede solcelleparker skaber glimrende forhold for både dyr og planter, da de stort set står uforstyrret på landjorden, set i forhold til dyrket landbrugsjord.

Fuldt udviklede solcelleparker har en levetid på minimum 30 år, med mulighed for forlængelse. Idet selve fastgørelsen af solpanelerne på jorden normalt udgør mindre end 5% af grundarealet, bliver der mulighed og tid for at biodiversiteten kan trives og udfolde sig.

Projektet vil styrke den naturlige proces ved at bidrage med græsbeplantning, insekthoteller m.m., hvor det findes formålstjenligt.

Forbedret biodiversitet

Når en solcellepark først er etableret, er den menneskelige forstyrrelse minimal, og undersøgelser bekræfter, at det skaber optimale leveforhold for blandt andet insekter, smådyr, fugle og vilde planter. Når jorden under solcelleparkerne får lov til at stå næsten uberørt, er det samtidig med til at beskytte grundvandet, fordi jorden hverken bliver gødet eller sprøjtet.

Ved at etablere biodiversitet, f.eks. græs, frøsorter, insekt-bo, på samme areal som solcelleparken, er det med til at styrke den biologiske mangfoldighed.

Fårehold
En del af arealet vil blive forbeholdt fårehold, som kan græsse og holde vegetationen i ave, men også med det formål at måle effekten på biodiversiteten med og uden får. Projektet har en ambition om at gøre området tilgængeligt for et forskningsprojekt herom.

Din mening

Giv os feedback på projektet

Har du ris eller ros til projektet eller måske en god ide, så send os en besked her. Indeholder din besked et spørgsmål, så bestræber vi os på at give dig svar hurtigst muligt. Skriv gerne hvis henvendelsen gælder arbejde med fonden, så vi kan kontakte dig, så snart det bliver aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Kristian-Månsson
Kristian Månsson
Direktør, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 41
E-mail: kristian@momentum-gruppen.com

Johan Pedersen
Projektleder, projektudvikling
Tel: +45 26 71 03 19
E-mail: johan.pedersen@momentum-gruppen.com

Investering og Støtte

Bliv skrevet op
Har du interesse i at høre mere om medejerskab eller ønsker at deltage i arbejdet med den lokale almennyttige fond, så skriv dig op her. Gælder din henvendelse medejerskab, så vil du blive kontaktet, når der er nyt omkring pris, investering og timing. Gælder det arbejde med fonden, vil du blive kontaktet, så snart det er aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Momentum Energy Projects ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Tlf.: 46 33 70 10
E-mail: projects@momentum-gruppen.com