Lokal
påvirkning

Ingen støjoverskridelser på beboelses­ejendomme i området primært grundet den store afstand til beboelse på minimum 1.200 m og valget af den genbrugte vindmølletype.

Støj

Støj er ofte en kilde til bekymring og støjsensitivitet er bestemt subjektivt, men på grund af de store afstande fra møllerne til beboelse på min. 1.200 meter, er det vores klare opfattelse, at der ikke vil opleves støjgener hos beboelsesejendommene i området.

På kortene neden for kan man f.eks. se, at den røde støjlinje, som illustrerer en støjudledning på 42 dB, som er støjgrænsen for beboelsesejendommene, ligger langt fra ejendommene. Ved højere vindhastigheder, som f.eks. ved 8 m/s er støjgrænsen på 42 dB stadigvæk langt fra beboelsesejendommene.

42 dB svarer til støjen fra et køleskab eller hvisken – vel at mærke uden andre støjkilder. Almindelig tale har et støjniveau på 60 dB.

I vores analyse er Dansk 2019 støjemission standard brugt som grundlag.

Læs mere på www.videnomvind.dk om, hvordan det er at være nabo til vindmøller.

Beregninger
Støj ved 6 m/s vind
Støj ved 8 m/s vind
Standard: BEK nr. 135 af 07/02/2019

I forhold til vores analyse af skyggevirkningerne på beboelsesejendommene i området har vores analyse påvist, at der ingen overskridelser finder sted på nogen ejendomme i området.

Skygge

Vores analyse følger kommunernes retningslinjer, som foreskriver, at der ikke må ske en årlig skyggevirkning på mere end 10 timer på beboelsesejendomme. Kortet neden for viser, at skyggevirkningen på 10 timer, som er markeret med en orange linje, er langt væk fra beboelsesejendommene i området.

Skulle det mod forventning give udfordringer, kan møllerne programmeres til at lukke automatisk ned, når vilkårene for skyggekast (sol, årstid, tidspunkt etc.) er til stede.

Beregninger
Skyggeeffekt
Standard: BEK nr. 135 af 07/02/2019
Endelig Analyse

Bemærk venligst at i forbindelse med en ansøgning vil en uafhængig sagkyndig foretage målingerne, som vil være de gældende såfremt der opnås byggetilladelse. Vores analyser er kun vejledende.

Er man interesseret i at læse mere omkring naboskab til vindmøller, er der god, faglig viden, erfaringer og indsigt at opnå her: https://videnomvind.dk/

Din mening

Giv os feedback på projektet

Har du ris eller ros til projektet eller måske en god ide, så send os en besked her. Indeholder din besked et spørgsmål, så bestræber vi os på at give dig svar hurtigst muligt. Skriv gerne hvis henvendelsen gælder arbejde med fonden, så vi kan kontakte dig, så snart det bliver aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Kristian-Månsson
Kristian Månsson
Direktør, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 41
E-mail: kristian@momentum-gruppen.com

Johan Pedersen
Projektleder, projektudvikling
Tel: +45 26 71 03 19
E-mail: johan.pedersen@momentum-gruppen.com

Investering og Støtte

Bliv skrevet op
Har du interesse i at høre mere om medejerskab eller ønsker at deltage i arbejdet med den lokale almennyttige fond, så skriv dig op her. Gælder din henvendelse medejerskab, så vil du blive kontaktet, når der er nyt omkring pris, investering og timing. Gælder det arbejde med fonden, vil du blive kontaktet, så snart det er aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Momentum Energy Projects ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Tlf.: 46 33 70 10
E-mail: projects@momentum-gruppen.com